Công cụ tính toán điện mặt trời BigK

Công cụ tính toán điện mặt trời BigK

Kết quả tính toán

* Số liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Công suất hệ BigK phù hợp - kWp
Lượng điện mặt trời tạo ra hàng tháng - kWp
Diện tích mái nhà cần để lắp đặt - m2
Số lượng tấm pin - tấm